Członkowie tej grupy wykazują się nie tylko odwagą, ale również specjalistyczną wiedzą w zakresie dobrostanu zwierząt. Są gotowi do niesienia pomocy każdemu zwierzęciu, które jej potrzebuje, bez względu na to, gdzie i kiedy potrzeba ich interwencji. Dla SRS ARP nie ma rzeczy niemożliwych.

SRS ARP prowadzi współpracę z wieloma gminami w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz w przypadkach interwencji dotyczących dzikich, domowych, gospodarskich i egzotycznych zwierząt. W skład tej organizacji wchodzą lekarze weterynarii, technicy weterynarii, biegli sądowi z zakresu weterynarii i ochrony zwierząt oraz specjaliści z dziedziny zwierząt nieudomowionych.

SRS ARP prowadzi wyłącznie współpracę ze specjalistami, którzy posiadają wiedzę teoretyczną oraz wieloletnie doświadczenie w danej specjalizacji. Członkowie tej organizacji podchodzą do każdej sprawy z empatią oraz profesjonalizmem.